banner3-1
274894576_1235840206947004_3896827179850586099_n
bn2
previous arrow
next arrow
banner3-1
274894576_1235840206947004_3896827179850586099_n
bn2
previous arrow
next arrow

Chính sách bảo mật

Chúng tôi luôn đề cao việc bảo mật thông tin quý khách là cần thiết và là nhiệm vụ tối quan trọng. Chính vì vậy các chính sách được đưa ra để đi theo tôn chỉ đó.

1.Không sử dụng cookie để sao lưu dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng các thông tin đăng nhập của quý khách gồm: trình duyệt, địa chỉ ip, ngày giờ truy cập và thời gian ở lại website… Những thông tin khác liên quan đến cá nhân đều được đảm bảo cho quý khách.

2. Không chia sẻ thông tin cho bên thứ 3

Hiện nay có rất nhiều hình thức chia sẻ dữ liệu quan trọng của quý khách cho 1 bên khác. Chúng tôi không làm điều này bởi sẽ gây rất nhiều phiền toái trong trải nghiệm người dùng. Qúy khách cần sự an toàn và bảo đảm trong suốt quá trình tham gia.

3. Thu thập ý kiến khách hàng

Chúng tôi liên tục muốn nhận góp ý từ quý khách để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như bảo mật. Điều này giúp đôi bên đều có lợi.

4. Không sử dụng dữ liệu cho mục đích thương mại

Chúng tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu để marketing hoặc triển khai các hình thức tương tự, điều này trái với mục tiêu đã đề ra. Vì vậy quý khách sẽ không cần phải lo việc thông tin của mình trôi nổi trên internet.

Viết một bình luận

Hãy đăng nhập trước!